Over ons


Het Huis

Good Luck is een woon- en leefgemeenschap. De bewoners eten wekelijks samen, zorgen voor huis en tuin en zijn betrokken bij de activiteiten van het huis. Er is aandacht voor elkaar en bewoners kunnen terugvallen op Marijke en Jurjen ten Brinke.

Het huis bestaat uit meerdere woningen en kamers. Er zijn twee ingangen en er zijn gemeenschappelijke ruimten. Er is respect voor privacy en ieders vrijheid.

We proberen vorm te geven aan deze vier woorden: dagelijks leven met God, gastvrijheid, persoonlijke vorming, dienstbaarheid aan de stad. Elke dinsdagavond is het huisavond; dan houden we allemaal zo veel mogelijk vrij. We eten met z’n allen en ondernemen daarna iets leuks samen. Ook zetten we ons in voor de buurt, door af en toe een activiteit te organiseren of buurtgenoten uit te nodigen aan onze tafel.

We vinden het belangrijk in een stad als Amsterdam dat jonge mensen onderling aan discipelschap doen en het leven als christen in de praktijk van alle dag beleven en zich daarin ook geestelijk gesteund worden.

Stichting Good Luck

De Stichting Good Luck is in 2010 opgericht door Roel en Tjitske Kuiper en Jurjen ten Brinke. Roel en Tjitske zijn oud-medewerkers van L’Abri en wilden graag een gemeenschappelijk huis in Amsterdam starten. Het oog viel op het pand Good Luck, dat in 1922 is gebouwd aan de Adelaarsweg.

Stichting Good Luck is opgericht met het oog op het versterken van sociale, diaconale en missionaire activiteiten in Amsterdam. Dit gebeurt door het inrichten van christelijke gemeenschapshuizen, waar jonge mensen worden opgebouwd en toegerust voor goed werk in de samenleving. Onze visie is dat onze samenleving vraagt om de bereidheid van mensen die er voor anderen willen zijn.

Bij de inrichting van een gemeenschapshuis is gedacht aan het voorbeeld van L’Abri. L’Abri heeft in verschillende steden huizen waar jonge mensen welkom zijn voor een maaltijd, huiskamerlezingen, bijbelstudies en waar christelijke broeder- en zusterschap wordt beoefend en beleefd. Good Luck wil graag dat ook andere mensen worden geholpen en geestelijk gesteund door de aanwezigheid christenen in buurt, wijk of stad.

Bij de oprichting van deze stichting is samenwerking gezocht met kerken en christelijke verenigingen. Het huis Good Luck wil tot bloei komen in samenwerking met kerken en bestaande christelijke gemeenschappen en initiatieven. Stichting Good Luck wordt door een officieel bestuur geleid en heeft geen winstoogmerk. Ze is gericht op het onderhouden van een of meerdere gemeenschapshuizen.

Good Luck wordt gesteund door verschillende soorten vrienden. Wij zijn hen dankbaar voor het steuntje in de rug dat soms nodig is. Dat kan geestelijk zijn, maar ook materieel. Enkele Amsterdamse kerken hebben al eens gecollecteerd voor het huis. Zo wordt er bijgedragen aan kosten die verbonden zijn met onderhoud en inrichting van het pand. Isolatie en het energiezuinig maken van het pand blijft nodig. Ook moeten er leningen worden afgelost.

Er wordt van tijd tot tijd hulp gevraagd bij grotere opknap- en onderhoudswerkzaamheden.

Voormalig directeur van de Protestantse Diaconie Amsterdam, Paul van Oosten, zei: “De Diaconie maakt dit project mede mogelijk. Dat doen we omdat we sympathiseren met de doelstelling van de Stichting Good Luck: een christelijke leefgemeenschap vormen voor jonge mensen, die steun hebben aan elkaar en zich inzetten voor hun omgeving.“

Wil je ook ‘vriend van Good Luck’ worden? Dat kan, wij zijn blij met iedere gift. Hieronder kun je ons rekeningnummer vinden.

Rekening
Rekeningnummer: NL18RABO0106045563 t.n.v. Good Luck
Kamer van Koophandel: 823196458.